صفحه نخست

شرکت تداوم گستر داریوش یدک

 

وعده دیدار ما پنجمین نمایشگاه اتحادیه تهران از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۶ از ساعت  ۱۶ الی ۲۲

مکان : برج میلاد تهران 

 

شکل بستع بندی رینگ موتور ماهله ( بسته های ۴ تایی)نمونه بسته بندی بوش پیستون ماهله

نمونه بسته بندی کلاچ LUK

نمونه بسته بندی INA